Polacy honorowymi obywatelami Izraela

"jeśli człowiek niszczy jedno życie, to tak, jakby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to tak, jakby uratował cały świat"                                                                                                                                                - tak napisano  w Talmudzie, księdze judaizmu

W oparciu o tę zasadę żydowski parlament Kneset powołał w 1963 specjalny dekret i na jego podstawie zaczął przyznawać medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Odznaczenie to otrzymują ludzie spoza narodu żydowskiego, którzy w czasie wojny chronili Żydów, kładąc na szale własne bezpieczeństwo i życie.
Sprawiedliwych jest już na całym świecie kilkadziesiąt tysięcy, wśród nich znajduje się około 7 tysięcy Polaków. Każdy z nich stał się honorowym obywatelem Izraela i – w zależności od swojej sytuacji życiowej – może liczyć na pomoc finansową lub medyczną ze strony filantropijnych organizacji żydowskich.
Tym razem medal sprawiedliwych otrzymali Czesława Rusiecka, Janusz Durko i Eugeniusz Guzek