info news kultura linki

 

 

 

 Untitled Document

Ziemia Święta leży na obszarze Bliskiego Wschodu. To miejsce, w którym rozegrały się zdarzenia opisane w Starym i Nowym Testamencie. W jej skład wchodzą: Izrael, Palestyna, Jordania, Liban, Syria a także część Egiptu i Turcji.

NEWS

Polacy honorowymi obywatelami Izraela

W Talmudzie, księdze judaizmu, napisano: „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to tak, jakby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to tak, jakby uratował cały świat”.
W oparciu o tę zasadę żydowski parlament Kneset powołał w 1963 specjalny dekret i na jego podstawie zaczął przyznawać medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Odznaczenie to otrzymują ludzie spoza narodu żydowskiego, którzy w czasie wojny chronili Żydów, kładąc na szale własne bezpieczeństwo i życie.
Sprawiedliwych jest już na całym świecie kilkadziesiąt tysięcy, wśród nich znajduje się około 7 tysięcy Polaków. Każdy z nich stał się honorowym obywatelem Izraela i – w zależności od swojej sytuacji życiowej – może liczyć na pomoc finansową lub medyczną ze strony filantropijnych organizacji żydowskich.
Tym razem medal sprawiedliwych otrzymali Czesława Rusiecka, Janusz Durko i Eugeniusz Guzek


Świątynie katolickie w Ziemi Świętej

Jerozolima dla chrześcijan nie powinna być jedynie miejscem śmierci Jezusa Chrystusa. Ziemia Święta to także świadek tworzenia się najpotężniejszych religii świata: judaizmu i chrześcijaństwa. Chociaż wyznania te różnią się znacznie, jednocześnie mają ze sobą wiele wspólnego. To właśnie tam – o czym często zapominamy - po dziś dzień wyznawcy odmiennych religii współżyją ze sobą, niejednokrotnie pokazując, że różnice mogą łączyć i godzić, zaś nie muszą dzieli i skłócać. Pielgrzymujący do Jerozolimy katolicy, powinni mieć na względzie, że w Ziemi Świętej znajdują się kościoły katolickie. Bez wątpienia warto je zobaczyć. Kościoły katolickie noszą w tamtym rejonie nazwę „łacińskich”. To dlatego, że jeszcze do niedawna katolicy wznosili modlitwy po łacinie i w tym języku odprawiali nabożeństwa. Do najważniejszych świątyń katolickich należy Kościół Świętej Anny, w którym narodzić miała się Matka Boska. Miejscem jeszcze cenniejszym jest także jerozolimska Bazylika Grobu Świętego. Natomiast franciszkanie, których zakon przybył do Ziemi Świętej już w XIV wieku, wznieśli świątynie m.in. w okolicach domu Piotra Apostoła (Kafarnaum) i w miejscu Zwiastowania (Nazaret).